Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

English

Finansiell konsulting

Genom vårt nätverk av många samarbetande specialiserade finanskonsulter kan vi alltid erbjuda Er en specialist för just Era problem. Målet är att erbjuda en specialist som har löst Ert problem, inte en gång, utan många gånger tidigare. Allt för att vi skall kunna erbjuda Er bästa möjliga erfarenhet avseende just Era problem.

Vi har bred erfarenhet av i stort sett alla områden inom finansiering. Nedanstående utgör bara aktuella exempelpå vad vi arbetat med. Vi har över åren arbetat inom betydligt fler områden:

 Vi kan erbjuda Er flera olika alternativ när Era resurser inte räcker till. Oavsett om det gäller kapacitet, kompetens eller placering. Vi har både medarbetare som är beredda att resa till och arbeta i stort sett var som helst i världen. Men vi har också ett stort internationellt nätverk som redan finns på plats i mer än 40 länder och som med kort varsel och lokal kompetens och språkkunskaper kan se till att Ni uppnår Era mål.

Vi kan genom vårt nätverk hjälpa Er med rekrytering. Vi garanterar dock att vi aldrig rekryterar från företag som vi har arbetat aktivt med någon gång under de senaste tre åren.


Vi kan också erbjuda Er att hyra en av våra professionella medarbetare som för kortare eller längre tid jobbar hos Er. Antingen för att Ni tillfälligt behöver mer kapacitet eller mer kompetens.

pyonyang
På plats i Sydkorea där vi gjort många uppdrag. Dock aldrig i Nordkorea vilket bilden antyder.
kiev
  • Cash management projekt i många olika länder för en stor svensk koncern. Vi har  genomfört sådana projekt i många svåra länder som i t ex i Sydkorea, Italien och Spanien.

  • Collection – Inkassering både på global nivå såväl som för det lokala finansföretaget.

  • Credit Policies - implementering av regelverk i globala koncerner och i olika finansföretag.

  • Credit Risk management – i såväl globala koncerner som i finansföretag.

  • Customer financing – både för det tillverkande företaget på global nivå liksom för finansieringsföretaget.

  • Tax management – Rådgivning både till globala företag och till fåmansbolag samt alla typer däremellan.

  • Treasury management – implementering av nya system och vidareutveckling av befintliga system och rutiner.

På plats i Kiev för ett uppdrag för kund. Vi har mycket erfarenhet från de flesta länder i Östeuropa.

 

Hem

Finansiell konsulting

IT-system för finansbranschen

Flygplansuthyrning

Kontakta

Eolus AB, Hembyvägen 16, 181 48 LIDINGÖ. Telefon 070-513 65 51. E-post: mail@eolus.se. Organisationsnummer 556324-8870