topp

English

Lease och lånesystem för alla finansbolag

  • Vi säljer även ett egenutvecklat lease- och lånesystem som lämpar sig för mindre och medelstora finansföretag. Förutom alla vanliga funktioner är systemet även väldigt starkt i internationella miljöer. Det hanterar ett oändligt antal valutor, språk och momsredovisningar.  Det har även en basfunktionalitet när det gäller ärendehantering. Idén är sen att varje användare ställer så olika krav beroende på egen verksamhet och organisation att den slutliga utformningen görs efter varje kunds behov.  

  • Systemet finns idag installerat både hos finansföretag med internationell verksamhet för eget bruk såväl som hos leasetagare som använder systemet för att kontrollera leasegivares fakturor.

  • Vi är öppna både för att sälja källkoden till användare strikt för deras eget bruk och vidareutveckling liksom för normal licensiering med support och underhållsavtal. Vi kan även åta oss att drifta systemet för de kunder som önskar det.

  • Systemet är ett stand-alone system inkl moduler såväl för kund, leverantörsreskontra såväl som bokföring, betalningsmoduler etc.

hp

laptop

Utvärdering av IT-system för finansbranschen


Vi kan företräda Er och agera i följande roller när det gäller många olika men inte alla IT-systemen för finansbranschen:

  • Kravställare för nya IT-system

  • Utvärdering av befintliga  IT-system

  • Sammanställa offertunderlag  inför upphandling av nya IT-system

  • Projektledare / bollplank vid upphandling och implemenation av IT- system

 

Hem

Finansiell konsulting

IT-system för finansbranschen

Flygplansuthyrning

Kontakta

Eolus AB, Hembyvägen 16, 181 48 LIDINGÖ. Telefon 070-513 65 51. E-post: mail@eolus.se Organisationsnummer 556324-8870