topp

English

Flygplansuthyrning


Vi är delägare i Alfaflight Flygpilen Ek förening


Efter att ha ägt och opererat flera egna flygplan i många år har vi sen ett 10-tal år organiserat vår flygverksamhet via delägande i AlfaFlight Flygpilen Ek För. Den Ekonomiska Föreningen har f n fyra delägare (alla företag) som tillsammans äger och opererar ett flygplan stationerat på Bromma. Det ger oss möjlighet att till rimliga kostnader operera flygplan både för eget bruk men också för viss uthyrning vilket blir en affärsrörelse i sig. F n har AlfaFlight avtal med Airways Flygutbildning om uthyrning av sitt plan på standby basis. AlfaFlight har också egen hangar på Bromma som förutom det egna planet också rymmer ytterligare några. Dessa platser hyrs f n ut.

lykukbb
tvaskarmar

Främst för våra egna snabba och effektiva resor


Men främst används det egna flygplanet för snabba effektiva transporter i samband med tjänsteresor. Särskilt effektivt blir det vid flygning till små flygplatser över hela Europa dit det reguljära flyget inte når. Bara i Sverige finns det mer än 140 flygplatser men bara ett 20-tal har reguljär trafik. Det finns möjlighet att inte bara spara restid utan även pengar. Särskilt om man är flera ombord på samma resa. Vi har under åren opererat många olika flygplanstyper. På senaste åren mest Diamond DA42 och Piper Turbo Saratoga. Ovan ser Ni vår Diamond parkerad i Kiev under ett uppdrag.

Hem

Finansiell konsulting

IT-system för finansbranschen

Flygplansuthyrning

Kontakta

Eolus AB, Hembyvägen 16, 181 48 LIDINGÖ. Telefon 070-513 65 51. E-post: mail@eolus.se Organisationsnummer 556324-8870